BEVESTIGING INSCHRIJVING

Behalve tijdens de schoolvakanties, ontvang je binnen de 3 werkdagen je inschrijvingsformulier.

Controleer je inschrijvingsformulier, onderteken het formulier en bezorg het terug aan de administratie.

In sommige gevallen kunnen we onmiddellijk de volledige of gedeeltelijke vrijstelling toekennen, maar in andere gevallen (vb. werkloosheidsuitkering), kan het gebeuren dat je ons eerst een attest moet bezorgen vooraleer we de korting kunnen toekennen. 

Je inschrijving is pas definitief nadat je het inschrijvingsgeld betaald hebt en ons het inschrijvingsformulier ondertekend hebt terugbezorgd.

BETALING

Op je inschrijvingsformulier vind je het bedrag dat je moet betalen en het rekeningnummer waarop je het verschuldigde bedrag moet storten.

In de mededeling zet je jouw naam + bestelnummer 

BETALINGSMETHODEN

Je kan betalen met overschrijving of via je bank-app.

In ons secretariaat (zowel Brugge als Oostkamp) kan je betalen met bancontact of gewoon cash betalen. 

ANNULATIE
  1. Indien je tenminste één week vóór de start van de opleiding annuleert, dan storten we binnen de 3 weken het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen)

  2. Indien je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef, dan storten we binnen de 3 weken het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen)

  3. bij annulering tussen één week vóór de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan, storten we het gehele bedrag, verminderd met € 10,00 administratiekosten terug

  4. bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later, kunnen we enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal terugstorten: Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.

  5. Na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald.

  6. Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na de annuleringsdatum.