FAQ

Frequently asked questions

Hoe bereik ik campus CVOSG Brugge/Oostkamp gemakkelijk (auto, bus, trein, fiets, te voet)?


Vestiging Brugge

Nieuwstraat 5

8000 Brugge

050 44 02 44

info@cvosg.be

Je komt met de auto?

In samenspraak met de stad Brugge en Interparking is er voor de cursisten van ons centrum een overeenkomst voor het parkeren in de ondergrondse parking Katelijne (Katelijnestraat). Cursisten moeten eerst hun P-card aanvragen via www.pcard.be (kiezen voor betaling visa/mastercard of via factuur)
  1. P-card gebruiken om in de parking (Katelijnestraat) binnen te rijden
  2. Kaart valideren in bakje bij CVOSG (niet vergeten dit te doen voor, tijdens of na de les)
  3. P-card gebruiken om de parking terug buiten te rijden
De prijs bedraagt dan 40 cent per begonnen uur. Die prijs geldt enkel als je je P-card gevalideerd hebt. Opgelet: op dit moment zijn er werken in de buurt van de Katelijneparking. Meer info vind je via werken Katelijnestraat en via bereikbaarheid Brugge.

Je kan ook overwegen om meteen gebruik te maken van de Stationsparking waar je 0,7 euro per uur betaalt, met een maximum van 3,5 euro per dag. Ook de Stationsparking ligt op wandelafstand (amper 1300 meter van ons centrum). Bovendien reizen zowel jij als drie passagiers gratis naar en van het centrum met de stadsbussen. De bussen 1, 6, 11 en 16 stoppen aan de O.L.V.- kerk, op minder dan 200 meter van ons centrum. Daarnaast kan je ook gebruik maken van de gratis shuttlebus die om de twintig minuten vertrekt aan het station en stopt om de hoek aan het Hof van Watervliet.

De maximumduur van één parkeersessie in de betalende zone werd begin juli 2017 opgetrokken van 2 uur naar 4 uur. Voor vier uur parkeren betaal je dus normaal 9 euro. Je kan echter als cursist voor een bedrag van 5 euro per dag bovengronds parkeren in de binnenstad van 9 u. tot 20 u., elke dag van de week. Aanvragen doe je met je inschrijvingsfiche in de parkeerwinkel.

Je komt met de fiets?

Rijd via de Nieuwstraat nr. 7 door tot je op een kleine parking uitkomt. Let erop om je fiets nooit te plaatsen op de gereserveerde plaatsen voor de auto’s. Wil ook steeds de doorgang vrijhouden omwille van de veiligheid.

Je komt met de bus?

De bussen 1, 6, 11 en 16 stoppen aan de O.L.V.- kerk, op minder dan 200 meter van ons centrum. Daarnaast kan je ook gebruik maken van de gratis shuttlebus die om de twintig minuten vertrekt aan het station en stopt om de hoek aan het Hof van Watervliet. Meer info over de gratis shuttlebus: https://www.brugge.be/shuttlebus

Vestiging Oostkamp Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 50 24 34 sintpieter@cvosg.be Je komt met de auto? U rijdt sowieso binnen langs de inrit in de Maréchalstraat. Het is niet toegelaten voor cursisten in te rijden langs de Kortrijksestraat. De inrit via de Maréchalstraat bevindt zich ter hoogte van een zebrapad aan de linkerkant en is aangeduid met een bord van ons CVOSG aan de muur. Je mag de lange inrit doorrijden en komt dan uit op de speelplaats. De cursisten van de dag- en avondcursussen kunnen hun auto parkeren op de vernieuwde parking op het einde van deze inrit. Gebruik de parkeerplaatsen zo optimaal mogelijk en houd rekening met de richtlijnen van de brandweer. Respecteer de verkeersborden 'niet parkeren' voor ieders veiligheid a.u.b..
De cursisten die 's avonds les volgen, kunnen de auto bijkomend parkeren op de speelplaats (inrit via Maréchalstraat). Hiervoor rijdt u op eigen verantwoordelijkheid over de neergelegde veiligheidspaaltjes tussen onze parking en de speelplaats. Opgelet: op het einde van de speelplaats is er links een helling, waar ook een paaltje staat. Het is niet de bedoeling dat u verder doorrijdt. Als er geen parkeerplaats is, rijdt u weer de naar de uitrit in de Maréchalstraat. Meteen aan de rechterkant vindt u ook gratis extra parkeerplaats. Het is niet toegelaten om op de parkeerplaatsen te staan voor de ingang van het gebouw, waar duidelijk aangegeven staat dat die voor de leerkrachten of directie zijn voorbehouden (met parkeerkaart). Uitzondering: wie iin het rechtmatig bezit is van een parkeerkaart voor personen met een handicap, mag dit steeds melden aan het bureau van CVOSG bij de ingang van de school. Er is voor u, na reservatie door ons, een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien. Laat je je voertuig achter in de Kortrijksestraat, dan moet je een parkeerschijf plaatsen!
Weet dat ons centrum in de zone 30 ligt. Je komt met de fiets? Plaats hem nooit voor de glazen inkomdeur. Er is een fietsenstalling voorzien aan de linkerkant van de parkeerplaatsen voor leerkrachten en directie (inrit Kortrijksestraat 47; op het einde van de lange inrit kan je je fiets links stallen noder het afdak).
Kan ik korting krijgen?


Het inschrijvingsgeld is vastgelegd door de overheid, en is begrensd tot maximum 300 euro per semester per opleiding. Daarnaast kunnen sommige cursisten een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen. Indien je als werkzoekende of bruggepensioneerde een opleiding volgt in kader van een door de VDAB traject naar werk of je bent schoolverlater dan krijg je een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld en hoef je enkel het cursusmateriaal en eventueel verbruiksgoederen te betalen. In alle andere gevallen krijg je als werkzoekende of bruggepensioneerde een gedeeltelijke vrijstelling. Indien je een leefloon ontvangt, materiële steun als vluchteling of je hebt een attest inkomensgarantie voor ouderen krijg je een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld en hoef je enkel het cursusmateriaal en eventueel verbruiksgoederen te betalen. In sommige gevallen kunnen cursisten die een attest hebben van ziekte of invalideit eveneens een gedeeltelijke vrijstelling krijgen. Meer info over vrijstellingen Ben je werknemer of werk je in de horeca of in een KMO, dan kom je mogelijks in aanmerking voor opleidingscheques, een premie of tegemoetkoming KMO-portefeuille. Daarnaast zijn er nog een hele resem van premies waar je mogelijks gebruik van kunt maken: • Premie diploma secundair onderwijs • Stimulanspremie volgen van beroepsopleiding • Premie eerste job (kappers/schoonheidsspec.) • Aanmoedingspremie(opleidingskrediet) • Premie Horeca Vlaanderen (PC302 –cursus horeca) • PremieCevora(PC200) • Premie Elan+ (PC 310) • PremieTofam(PC 111 –ICT of taalcursus) • Premie Fonds 320 (PC 320) • OpleidingspremieGrafoc(PC 130) • Premie VIA4 (beschutte werkplaatsen) • VIA Vorming hogerop (sociale sector) Onze medewerkers van het secretariaat helpen jou graag verder. Meer info
Heb ik recht op educatief verlof, VOV, opleidingscheques of behoud van uitkering?


Sommige opleidingen komen in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet of opleidingscheques voor werknemers. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid mbt opleidingsincentives. Kijk in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives na of een opleiding recht geven op bovenstaande steun. Sinds januari 2017 is het de VDAB die beslist of je je uitkering tijdens een opleiding kunt behouden met een vrijstelling van beschikbaarheid. Je VDAB-bemiddelaar zal hierbij steeds nagaan of je studie past in je traject naar werk en je kansen op werk verhoogt. Daarnaast kan je ook volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen wanneer de VDAB beslist dat een opleiding of module past in een traject naar werk. Heb je nog vragen over tegemoetkomingen, kortingen, premies of behoud van je uitkering met vrijstelling van beschikbaarheid? Spreek een medewerker van de cursistenadministratie aan, ze helpen jou met veel plezier verder.
Krijg ik een volwaardig diploma?


Voor elke module waarin je slaagt, krijg je een deelcertificaat. Heb je alle deelcertificaten van alle modules van een opleiding behaald, dan ontvang je een door Ministerie van Onderwijs erkend certificaat voor die opleiding. Als je slaagt voor de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding ontvang je een diploma van secundair onderwijs. Indien je reeds beschikt over een diploma secundair onderwijs en je slaagt voor een diplomagerichte beroepsopleiding ontvang je een diploma i.p.v. een certificaat.
Waarom moet ik voor bepaalde opleidingen eerst een intake doen?


We bieden verschillende intensieve beroepsopleidingen en diplomagerichte opleidingen aan. Om aan deze opleiding te starten is het belangrijk dat je goed weet wat er van je verwacht wordt, zodat je goed weet of zo'n intensieve opleiding past bij jou of niet. Daartoe organiseren we verschillende infomomenten. Tijdens zo'n infomoment krijg je alle info over de opleiding en kan je je inschrijven voor een verplichte intake bij de trajectcoach. Als je na het infomoment graag wil starten? Dan volgt nog een verplichte intake van ongeveer 1 uur bij de trajectcoach. Hier kijken de trajectbegeleiders welk traject het best bij jouw mogelijkheden past en formuleren ze advies over jouw leertraject. Voor meer info: stel je vraag aan onze trajectbegeleiders.
Wat met corona en de lessen? Kan dit veilig?


Volgens de laatste richtlijnen vanuit de overheid, gaat het volwassenenonderwijs vanaf 16/11 verder in code rood. Dat wil zeggen dat alle lessen doorgaan met 25% contactonderwijs, en 75% afstandsonderwijs. Te grote klasgroepen worden beperkt. Je draagt wel verplicht een mondmasker op onze volledige campus (ook op het terrein buiten) en ontsmet verplicht je handen vanaf je de campus betreedt (normale in- en uitgang). Verder behoud je indien mogelijk de afstand, raak je geen onnodige zaken aan, enz. Ook wij als centrum doen al het mogelijke om jullie veilig te verwelkomen tijdens onze lessen. Zo zal elk lokaal voor en na elke les ontsmet worden, zal er regelmatig gepoetst en geventileerd worden, zijn er specifieke draaiboeken met richtlijnen, enz. Elke cursist wordt steeds via Canvas, mail ... persoonlijk op de hoogte gebracht van alle geldende veiligheidsmaatregelen. We volgen uiteraard de situatie op de voet en zullen voldoen aan alle maatregelen die de overheid ons oplegt. Mocht er iets veranderen, brengen wij ook onze cursisten zo snel als mogelijk op de hoogte. Ook via onze website kan u steeds de meest recente info vinden ('belangrijke mededeling' verschijnt vanzelf). Als u zich wenst uit te schrijven voor een module en u doet dit vooraleer de eerste les gestart is, dan heeft u recht op volledige terugbetaling. Vanaf de cursus gestart is, vervalt dit recht en gelden de regels zoals anders.
Ik weet niet goed wat mijn startniveau voor een bepaalde taal is. Ik heb ooit al eens een cursus gevolgd of ik heb veel ervaring in die taal door mijn werk/reizen.  Kan ik in een hoger jaar starten?


Als je niet in het eerste jaar van een opleidingen Talen start, is het sowieso verplicht om een bewijs te kunnen voorleggen van je eerder verworven kwalificaties of competenties. Je kan ons bijvoorbeeld een officieel, door het Ministerie van Onderwijs erkend (deel)certificaat bezorgen van een cursus Talen die je recent volgde. Een andere mogelijkheid is dat je een toelatingsproef aflegt. Deze proef bestaat uit twee delen: eerst leg je een online, schriftelijke toelatingsproef af. Daarna hou je nog een mondeling (video)gesprek met onze leerkracht Talen. Op basis daarvan beslissen wij in welke module je kan starten. Voor meer info, zie 'Test je niveau' bij de gekozen taal op onze website.
Waar vind ik het centrumreglement?


Je vindt alle info op deze website onder de rubriek 'Cursisten'.
Ik kan niet naar de les komen. Ik ben ziek of verhinderd. Wat nu?


Wij vragen je vriendelijk om uit beleefdheid en omwille van praktische organisatie de leerkracht tijdig en op voorhand te verwittigen. Dit kan via mail naar de leerkracht of het secretariaat of telefonisch naar het secretariaat. Je kan ook een afwezigheidsverantwoording invullen en afgeven, zie hiervoor onze website, onder de rubriek 'Cursisten'.
Wanneer is er les en wanneer niet (bv. vakantie, feestdagen)?


De centrumkalender met feestdagen en vakanties of vrije dagen, vindt u op onze website onder de rubriek 'Cursisten'. Als jouw leerkracht met afstandsonderwijs werkt, zal hij/zij aan het begin van de module duidelijk doorgeven wanneer de les in de vestiging van het centrum doorgaat en wanneer dit online zal verlopen.